Revista Portuguesa de Pneumologia Revista Portuguesa de Pneumologia
Rev Port Pneumol 2017;23:172-3 - Vol. 23 Num.3 DOI: 10.1016/j.rppnen.2017.02.002
Letter to the Editor
Peritoneal tuberculosis – A rare diagnosis
A. Terras Alexandre, , S. Raimundo, C. Pinto
Pulmonology Department, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
Rev Port Pneumol 2017;23:172-3 - Vol. 23 Num.3 DOI: 10.1016/j.rppnen.2017.02.002